LEDARE: PVMagasinet #1.2024

LEDARE: PVMagasinet #1.2024

Säkerhet, innovation och tillväxt är byggbranschens väg framåt Välkommen till ett spännande 2024! Året börjar med en stor oro för omvärlden, förstärkt av ÖB Micael Bydéns uttalande om Sveriges svåra säkerhetsläge och en uppmaning till svenska folket att mentalt förbereda sig för krig. Bydéns ord som betonar det svåraste säkerhetsläget sedan andra världskriget har orsakat…

LEDARE: PVMagasinet #12.2023

LEDARE: PVMagasinet #12.2023

Ett föränderligt år går mot sitt slut Året börjar så sakteliga gå mot sitt slut och det är dags att reflektera över de tolv månader som utgjorde 2023. Ett år som inte kunde undgå att präglas av utmaningar och möjligheter. I den globala kontexten har vi inte kunnat undvika att påverkas av omvärlden, särskilt de…

LEDARE: PVMagasinet #11.2023

LEDARE: PVMagasinet #11.2023

Prao och apl är en investering för framtiden! I en värld som ständigt förändras och utvecklas är rekrytering av morgondagens arbetskraft en central fråga. Den ligger också högt upp på dagordningen för många företag och organisationer. Särskilt inom tekniska och specialiserade branscher, som till exempel plåt- och ventilation, blir behovet av att attrahera kompetenta och…

LEDARE: PVMagasinet #10.2023

LEDARE: PVMagasinet #10.2023

Ny kraft i förbundet efter en inspirerande ordförandekonferens Den 12–13 oktober samlades våra lokala ordföringar tillsammans med förbundsstyrelse, valberedning, personal och inbjudna gäster på Radisson Blu Airport Terminal Hotel för den årliga ordförandekonferensen. Med högt i tak och en vilja att föra förbundet framåt möttes deltagarna i flera avgörande frågor som påverkar vårt förbund och…

LEDARE: PVMagasinet #9.2023

LEDARE: PVMagasinet #9.2023

Internationellt samarbetet för en hållbar och välmående framtid Den senaste månaden har varit en hektisk och givande period, fylld med resor och uppdrag som har gett nya insikter och möjligheter till påverkan. Det hela inleddes med det nordiska mötet i Reykjavik, där vi fördjupade oss i de nordiska ländernas ekonomiska situationer med hänsyn till det…

LEDARE: PVMagasinet #8.2023

LEDARE: PVMagasinet #8.2023

En tid präglad av utmaningar, möjligheter och EPA-dunk! Efter några veckors välförtjänt ledighet är det åter dags att stiga in i arbetets värld. Drömmar om soliga dagar och avkopplande stunder smälter bort, och verkligheten återinförs med alla sina krav och utmaningar. Och som vi alla vet, är övergången från avkoppling till arbete inte alltid helt…

LEDARE: PVMagasinet #7.2023

LEDARE: PVMagasinet #7.2023

Kompetens och resursförsörjning är nyckeln till framgång i våra branscher Jag vill börja denna ledare med att rikta ett stort tack till våra medlemmar, förtroendevalda och personal – ingen nämnd och ingen glömd. Ni är kärnan i vår organisation och ni är nyckeln till vår framtid. Nu, när vi står inför utmaningar och osäkerheter, är…

LEDARE: PVMagasinet #6.2023

LEDARE: PVMagasinet #6.2023

Risk för bostadsbrist och segregerade bostadsområden Antalet färdigställda bostäder i Sverige minskar markant från år 2024 och framåt. I år färdigställs cirka 58 000 bostäder inräknat nettotillskott genom ombyggnad enligt Boverket. År 2024 faller antalet till cirka 40 000 bostäder, och 2025 färdigställs cirka 30 000 bostäder. Risken är överhängande att vi på kort sikt…

LEDARE: PVMagasinet #5.2023

LEDARE: PVMagasinet #5.2023

Tack för fortsatt förtroende att leda förbundet in i framtiden! Den 11 och 12 maj samlades rekordmånga kongressombud och deltagare i Västerås för att avhålla förbundets årliga kongress. Under den fattade vi tillsammans många kloka beslut för förbundets framtid och ökad medlemsnytta. I mina inledningsord pratade jag om framtiden. Men vad är egentligen framtiden? Låt…

LEDARE: PVMagasinet #4.2023

LEDARE: PVMagasinet #4.2023

Är vi på väg mot sju svåra år i byggbranschen? Det är klart att man blir fundersam över i vilken riktning ekonomin är på väg. Kommer Riksbanken att höja styrräntan med ytterligare 25–50 punkter i april som planerat eller kommer utvecklingen efter bankoron i USA att spela in? Hur som helst så slår Riksbankens räntehöjningar…