Information med anledning av Covid-19

Ännu har inte byggbranschen påverkats särskilt av de nya riktlinjerna. Däremot behöver situationen ändå tas med allvar för att skapa trygghet för våra kunder och medarbetare. Därför har vi valt att samla information som berör Lödde Plåt och vår verksamhet här.

Löpande riskhantering
Vi arbetar löpande för att hålla oss uppdaterade med information från myndigheter för att tillta eventuella åtgärder och uppdateringar.

Vi rekommenderar digitala möten
I den utsträckning som är möjligt rekommenderar vi våra medarbetare att avstå från fysiska möten och istället använda den teknik som finns möjligt och delta i möte via telefon, skype etc.

Alla medarbetare är informerade
Vi har informerat om situationen och uppmanar våra medarbetare att följa folkhälsomyndighetens uppdateringar.

Frånvaro p.g.a. Covid-19
Vi upplever frånvaron för vår personal just nu som låg.
I det fall en medarbetare skulle känna av eller uppvisa symptom ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas för hantering och likaså vid eventuell smitta gällande smittskydd och hemkarantän.

Leveranstider
Vi för löpande diskussioner med våra leverantörer för att säkerställa leveranstiderna. I dagsläget har vi inte fått några indikationer på leveransförseningar på våra pågående projekt.

Prisökningar
Till följd av stålverk tvingats minska sin kapacitet tillsammans med en svag krona gentemot euro har Lödde Plåts leverantörer aviserat om prisökningar fr.o.m. 1 maj på bl.a. byggplåt, planplåt, taksäkerhet och takavvattning.

Entreprenadsrättsligt
Enligt byggbranschens standardavtal AB 04, ABT 06, AB-U 07 och ABT-U 07 finns rätt till tidsförlängning vid myndighetsbeslut som medför begränsning av arbetskraft vilket även inkluderar rätt till tidsförlängning vid utbrott av en epidemi. Med anledning av den pågående epidemin och det påbud som regeringen beslutat för att begränsa spridningen av Coronaviruset, kan det innebära att vår personal och underentreprenörer uteblir och att leveranser försenas och att andra extraordinära problem nu uppkommer. I det fall kommer hinder anmälas med hänvisning till kapitel 4 § 3 punkterna 2, 3 och 5 i AB 04 eller ABT 06 och meddelar att tidplanen rubbas för rubricerad entreprenad. Detta medför att färdigställandetidpunkten kommer att förskjutas.

Senast uppdaterad information: 2020.04.17