Information med anledning av Covid-19

Det har blivit skärpta lokala regler för Skåne avseende Covid-19. Precis som tidigare befarat har spridningen tilltagit och vi alla har ett samhällsansvar att göra vad vi kan för att minska spridningen. Lödde Plåt har valt att samla information som rör verksamheten här:

Löpande riskhantering

Vi arbetar löpande för att hålla oss uppdaterade med information från myndigheter för att tillta eventuella åtgärder och uppdateringar.

Möten och besök

För tillfället tar Lödde Plåt inte emot oplanerade besök. Spontana besökare ombeds ringa vår växel (040 631 63 00) vid dörren för vidare vägledning.
Alla nödvändiga möten ska ske under säkra former och i den utsträckning som är möjligt ska våra medarbetare avstå från fysiska möten och istället använda den teknik som finns möjligt och delta i möte via telefon, skype etc.

På byggarbetsplatsen

På de byggarbetsplatser som våra medarbetare befinner sig på måste kunna arbeta under säkra förutsättningar och rätt förutsättningar. Det innebär bl.a. att kunna hålla avstånd både i arbetet och på raster.

Alla medarbetare är informerade

Vi har informerat om situationen och uppmanar våra medarbetare att följa folkhälsomyndighetens uppdateringar.

Frånvaro p.g.a. Covid-19

I det fall en medarbetare skulle känna av eller uppvisa symptom ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas för hantering och likaså vid eventuell smitta gällande smittskydd och hemkarantän.

Leveranstider

Vi för löpande diskussioner med våra leverantörer för att säkerställa leveranstiderna. I dagsläget har vi inte fått några indikationer på leveransförseningar på våra pågående projekt.

Prisökningar

Till följd av stålverk tvingats minska sin kapacitet tillsammans med en svag krona gentemot euro har Lödde Plåts leverantörer aviserat om prisökningar fr.o.m. 1 maj på bl.a. byggplåt, planplåt, taksäkerhet och takavvattning.

Entreprenadsrättsligt

Enligt byggbranschens standardavtal AB 04, ABT 06, AB-U 07 och ABT-U 07 finns rätt till tidsförlängning vid myndighetsbeslut som medför begränsning av arbetskraft vilket även inkluderar rätt till tidsförlängning vid utbrott av en epidemi. Med anledning av den pågående epidemin och det påbud som regeringen beslutat för att begränsa spridningen av Coronaviruset, kan det innebära att vår personal och underentreprenörer uteblir och att leveranser försenas och att andra extraordinära problem nu uppkommer. I det fall kommer hinder anmälas med hänvisning till kapitel 4 § 3 punkterna 2, 3 och 5 i AB 04 eller ABT 06 och meddelar att tidplanen rubbas för rubricerad entreprenad. Detta medför att färdigställandetidpunkten kommer att förskjutas.

Senast uppdaterad information: 2020.10.29