– Behandling av personuppgifter inom koncernen Rasmusson förvaltning AB (556152-7820).

För RAFAB Group är personlig integritet betydelsefullt. Vi eftersträvar därför en hög nivå av dataskydd. I denna policy klargörs hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter samt hur du kan göra dom gällande.

Vad är en personuppgift
Personuppgift är sådan information som direkt eller indirekt kan sammankopplas till en fysisk person. Personnummer, namn, adress och foto är några exempel. Även org.nr kan klassas som ett personnummer vid enskild firma.

Vad är behandling av personuppgifter?
Det innebär all hantering av personuppgifter så som insamling, registrering, lagring, bearbetning och överföring i system. I en del fall kan även manuella register omfattas.

Hur använder vi personuppgifter?
Vi hanterar personuppgifter för att kunna bedriva vår verksamhet. Den information vi samlar in från dig kan användas för bl.a. följande:
 Förbättra service och kommunikation till dig
 Uppfylla avtal och leverans
 Genomföra transaktioner
 Förbättra våra webbsidor
 Kunna uppfylla individuella behov, ex om du aktiverat cookies i din webbläsare kan den informationen användas för din personliga användarupplevelse.
Den personliga informationen tillhandahåller du genom att aktivt fylla i formulär vid exempelvis beställning av produkter/tjänster, avtal eller personuppgiftsgenomgång.

Vem har rätt till dina personuppgifter?
Uppgifterna du lämnar oss att behandla används av RAFAB som personuppgiftsansvarig och RAFAB´s personuppgiftsbiträden. Uppgifter lämnas endast ut om det finns rättslig grund för att uppfylla förpliktelse enligt lag, avtal eller genom intresseavvägning.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
Det vanligaste personuppgifter vi hanterar är för att uppfylla avtal mellan anställda, kund och leverantör. Vi behandlar dessa personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt exempelvis anställningsavtal samt uppfylla regler i lag och kollektivavtal.
Vi behandlar då exempelvis personuppgifter som:
 Namn och/eller signatur
 Person- och/eller organisationsnummer
 Telefonnummer och/eller mailadress
 Postadress
 Närmsta anhörig
Som anställd kan även personuppgifter för att användas i koncernen och dess bolags kommunikationskanaler, där foto/rörlig bild är några exempel. Dessutom behöver varje anställd ID06 för att kunna utföra arbete enligt avtal med kund.

Hur länge sparar vi personuppgifter?
Vi sparar aldrig personuppgifter längre än nödvändigt beroende på ändamål. En del uppgifter behöver sparas längre på grund av lagstiftning exempelvis bokföringslagen eller beroende på garantitid på projekt.

Kontakta gärna oss
Om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter, behöver justera eller till och med återkalla ett samtycke till behandling av personuppgifter kan du alltid kontakta oss på info@rafab.nu.
RAFAB Group förbehåller sig rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på RAFABs och dess dotterbolags webbsidor samt i respektive personalhandbok.

Senast uppdaterad: 2018.05.22