LEDARE: PVMagasinet #1.2020

Halveras byggkostnaderna de kommande 10-åren?

Det är inte bara ett nytt år vi gått in i utan också ett nytt decennium. Inte utan att man undrar vad som kommer att hända och påverka oss de kommande tio åren. Hur kommer bygg-industrin att påverkas av digitaliseringen? Låt oss försöka titta in i framtidens byggande.

Än så länge är den digitala mognaden låg i vår bransch men den digitala revolutionen har bara sett sin början. Förändringstakten ökar dramatiskt och affärsidéer som vår hjärna tidigare inte kunnat föreställa sig är plötsligt verklighet. När vi försöker blicka in i framtiden för att söka svar på hur byggandet ser ut är jag helt övertygad om att vi kommer att nå samma effekt som när ångmaskinen möjliggjorde den industriella revolutionen. Vi fick en större fysisk kraft än den som finns i våra muskler. Digitaliseringen kommer att fungera på samma sätt, men i stället för muskelkraft får vi nu en ökad intellektuell kraft. Det kommer att få fullständigt genomgripande konsekvenser för vad vi människor kan förstå och göra.

Ett av många exempel som jag läst om är ett byggföretag i USA som sedan en tid tillbaka övergått från byggplaner på papper till att ha alla ritningar och dokument i molnet för att sedan granskas på digitala surfplattor (i år är det förresten tio år sedan Ipaden introducerades). Ett drag som skulle visa sig spara en hel del arbete och pengar enligt artikeln. För deras del innebär det att ritningar och dokument sparas i molnet och uppdateras till senaste version så fort en arkitekt eller ingenjör gör en ändring. Denna ”enkla” förbättring gör att firman sparar inte mindre än 55 000 arbetstimmar per år uppger man. I pengar räknat blir det 1,8 miljoner dollar eller lite drygt 15,5 miljoner kronor. Problemet var tidigare att inaktuella ritningar ofta var spridda bland ingenjörer och arbetsledare vilket ledde till fel i bygget som man helt enkelt var tvungna att göra om så snart de upptäckts.

Då är frågan som vi diskuterade på det nordiska mötet i Köpenhamn den 9 januari inte långt borta. När kommer byggindustrin att med full kraft använda digitala verktyg likt BIM för att bättre planera byggena så att vi kan minska och kanske till och med halvera byggkostnaderna.
Tänk er att man först ritar färdigt huset i minsta detalj och sedan provbygger det i 3D. Resultatet skulle bli en kraftfull produktivitetsförbättring i byggbranschen. Effekten skulle bli att vi kan bygga billigare, bättre, snabbare och samtidigt minska både byggfelen (som uppgår till 100 miljarder kronor per år enligt Boverket) samt minska de ofantliga mängder användbart byggmaterial som slängs varje år. En vinst som både hyresgäster, byggbolag, miljön och samhället tjänar på. Det här innebär också nya yrken inom byggbranschen som BIM-strateger, BIM-ledare, BIM-koordinatorer och VDC-ingenjörer, vilka har varit eftertraktade sedan en tid tillbaka. Branschen kommer också att behöva tekniska visualiserare, AI-experter och drönaroperatörer för att nämna ytterligare några nya ”heta” yrken. Att sia om framtiden är både svårt och nästintill omöjligt så låt mig citera trendspanaren och futurologen, Magnus Lindkvist;

Att tro att vi kan se in i framtiden är en villfarelse. Allt vi tänker om framtiden baseras på saker vi redan ser här och nu och därför kan föreställa oss. Framtidstänkande handlar om att försöka utforska det otänkbara.

Ett nytt år innebär för många en ny start och möjlighet att börja kämpa mot sina mål. I nummer 1.2020 kan du läsa mer om förbundets mål 2020. Det vi med säkerhet vet om framtiden redan nu är att vi i maj månad kommer att fira förbundets 120-årsjubileum i samband med kongressen i Malmö. Tillsammans för ett framgångsrikt 2020 med ökad medlemsnytta!

Jörgen Rasmusson
Förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund
jorgen@loddeplat.com

 

 


Publicerad: 2020-02-03
Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #1.2020