LEDARE: PVMagasinet #1.2023

I svåra tider finns det alltid möjligheter!

Välkommen till ett nytt år och ett nytt modernare utseende på Plåt & Vent Magasinet.

Vi har nu lämnat 2022 och klivit in en liten bit i 2023. Framför oss har vi ett spännande och intressant, men också på många sätt utmanade, år där vi måste anpassa oss efter nya förutsättningar. Vi lever i en tid där det oväntade plötsligt har blivit verklighet. Jag tänker då bland annat på kriget i Ukraina som numera dessvärre tillhör vår vardag.

En annan oväntad sak är inflationen som en del påstod var död. Och vi hade en hel generation som inte visste vad inflation och räntor var. Nu vet de det. Nu vet de att pengar kostar och är dyra. Kraftigt stigande räntor och energikostnader bidrar till fallande bostadspriser och värderingar. Detta tillsammans gör att hushållens förväntningar på den egna ekonomin har rasat. Förutsättningarna för bostadsmarknaden och bostadsbyggandet har därmed försämrats mycket snabbt sedan början av 2022.

Boverkets prognos visar att antalet bostäder med startbesked minskar från cirka 71 500 år 2021 till cirka 33 000 år 2023, inräknat nettotillskott genom ombyggnader. Naturligtvis är osäkerhetsintervallet stort då mycket ännu kan hända i vår omvärld. Även Konjunkturinstitutet, KI, slår fast att vi går in i en lågkonjunktur i år och att den håller i sig till 2025.

Tryggare elförsörjning

Ett annat strukturproblem är elförsörjningen. En säker och stabil elförsörjning är en grundbult i ekonomin, det har jag skrivit om tidigare. Under de senaste två mandatperioderna har politiken i princip saboterat vårt elsystem och lagt ner kärnkraft på flera håll i södra Sverige. Det innebär att många företag inte har kunnat räkna med en stabil elförsörjning för att säkra sin produktion och att elkrisen fortsatt slår hårt mot många företag och hushåll.

En viktig förklaring är bristerna i det svenska energisystemet. I det korta perspektivet är det avgörande att återbetalningen av de så kallade flaskhalsintäkter från Svenska Kraftnät sker så snart som möjligt till företag som haft höga elräkningar. I det längre perspektivet behövs politiska beslut som går till botten med bristerna i energisystemet. Här måste regeringen bana väg för de nödvändiga och omfattande investeringarna i ny fossilfri kraft som krävs för de långsiktiga förutsättningarna i det svenska näringslivet.

Därför är det glädjande att regeringen äntligen har gett besked som kommer att bidra till en tryggare elförsörjning i Sverige. Regeringen har presenterat förslag till lagändringar som bland annat ska möjliggöra kärnkraftsreaktorer på fler platser i landet. Sverige behöver mer energi från alla fossilfria kraftslag, och det krävs mycket arbete och ett högt tempo för att vi ska nå våra uppsatta mål. Inte minst gäller det tillståndsgivningen för land- och havsbaserad vindkraft.

”Vi går mot ett riktigt skitår!

Låt mig citera Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen: ”För företagen är oron väldigt stor just nu, för orderböckerna fylls inte på i den takt som de skulle behövas. Vi går mot ett riktigt ”skitår” 2023”.

Men i det svåra finns det alltid möjligheter. På sidorna 29–31 kan du läsa om hur höga energipriser skapar nya affärsmöjligheter för ventilationsbranschen.

Att alltid vänta sig det oväntade och osannolika må vara en stressfaktor i livet, men med låga förväntningar är man alltid beredd. Det vi har upplevt nu på kort tid har lite Harrisburg över sig. Många av er kommer säkert ihåg monologen med Tage Danielsson. Sannolikheten för en olycka var ju så liten att den nästan inte fanns. Och när den sedan inträffade blev det ju mer sannolikt, kanske!

Så även om 2023 har börjat som ett ”skitår” blir det i bästa fall bara några kvartal som vi måste härda ut innan det vänder. Tillsammans är vi starka!

 

Jörgen Rasmusson
Förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund
jorgen@loddeplat.com

 

 


Publicerad: 2023-01-31
Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #1.2023