LEDARE: PVMagasinet #10.2019

Vem (i hela världen) kan man lita på?

När ordföringarna träffas för ordförandekonferens är det för att diskutera och besluta om nya mål, så att vi blir ett starkt och modernt förbund med ökad medlemsnytta. Årets konferens var inget undantag när vi träffades på Näsby slott den 9 och 10 oktober. Intrycken och tankarna har nu lagt sig efter ordförandekonferensen och ska man våga försöka sig på en sammanfattning av konferensen kan man med lätthet säga:

Att det var en otroligt bra konferens! En mycket trevlig och bra atmosfär med mycket goda resultat efter grupparbetena. Man känner tydligt att förbundet är på rätt väg med utmanande mål inför framtiden som exempelvis tankar om en egen skola (läs mer om målen på sidan 32). Tillsammans har vi skapat en bra plattform inför framtiden!

Lite mer bekymmersamt blir det när man funderar över vilken verklighetsbild som kommer att gälla inför den stundande avtalsrörelsen. Med största sannolikhet kommer vi även denna gång få se på när motsättningarna växer och olika verklighetsbilder kolliderar med varandra. Det är lätt att tankarna far iväg till det gamla Malmöbaserade proggbandet Hoola Bandoolas gamla ”dänga – ”Vem (i hela världen) kan man lita på?” Enligt min uppfattning gäller inte de gamla ekonomiska modellerna längre när vi lever i en tid av digital transformation. Vi har länge pratat om digitalisering (när datorer, smartphones och tillhörande mjukvara stegvis införts på våra arbetsplatser) och inte minst tillkomsten av internet.

Det som hittills hänt är att redan existerande kompetenser förändrats. I praktiken har vi än så länge bara outsourcat arbete från människa till datorer, som exempelvis en läkare som numera delvis ersatts av digitala tjänster. Effekterna av den digitala kraften kan vi redan börja förstå när vi lever i en omvänd värld med negativ ränta och låg inflation.
Apropå inflation – hur vet man att en inflation om två procent är rätt nivå i den ”nya ekonomiska världen”. Om vi funderar över hur digitalisering, robotisering, automatisering och globalisering påverkar våra nya beteenden så är kanske den naturliga prisökningstakten i Sverige istället en procent eller rent av noll!

En orsak till att inflationen pressas är bland annat vårt ändrade inköpsbeteende när vi nu via nätet kan handla och beställa tjänster från hela världen. Bara under första kvartalet 2019 ökade E-handeln med 15 procent. Svensk Handel räknar med att antalet butiker kommer att minska med mellan 6 000 och 11 000 stycken fram till 2025 – och att antalet sysselsatta i butikerna kommer att minska med mellan 28 000 och 49 000 personer.

Vad händer då när vi tar nästa steg i den digitala transformationen? Jag tänker då främst på hur flexibla molntjänster, artificiell intelligens, Big data och sakers internet (som exempelvis smarta klockor) kommer att påverka oss. Inte utan att man funderar över vilka utmaningar och möjligheter vi står inför. Att vi har en helt ny verklighet som parterna behöver enas om är för mig helt uppenbart. Vi behöver därför uppgradera den svenska modellen så att vi kan sätta lön på ett sätt som leder till engagemang hos individen och lönsamhet och utveckling i företagen.

Den 18 oktober tog vi ännu ett historiskt steg i förbundets snart 120-åriga historia när Johan Lindström tog över ordförandeskapet i GCP Europe, vid den årliga generalförsamlingen i Montreux. Dessvärre blev vi smärtsamt uppmärksammade på hur den svenska kronan sedan. 70-talet fallit och gjort oss svenskar väldigt mycket fattigare!

Avslutningsvis kan jag konstatera att det pågår en stor förändring av både europeisk och svensk arbetsmarknad, och vi det vill säga parterna måste både förstå omvärlden bättre och agera starkare tillsammans. Vi måste se verkligheten som den är och hitta lösningar på de problem som finns här och nu. Vi behöver också tillsammans hitta nya lösningar som gör vår bransch och sektor relevant som en samhällsbyggande kraft, men även se till att lösningar på en ny tids arbetsmarknad skapas för våra unga och nytillkomna svenskar.

Nu håller vi ihop och går vidare mot nya djärva mål!

Jörgen Rasmusson
Förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund
jorgen@loddeplat.com

 

 


Publicerad: 2019-11-08
Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #10.2019