LEDARE: PVMagasinet #10.2023

Ny kraft i förbundet efter en inspirerande ordförandekonferens

Den 12–13 oktober samlades våra lokala ordföringar tillsammans med förbundsstyrelse, valberedning, personal och inbjudna gäster på Radisson Blu Airport Terminal Hotel för den årliga ordförandekonferensen. Med högt i tak och en vilja att föra förbundet framåt möttes deltagarna i flera avgörande frågor som påverkar vårt förbund och medlemmarna.

Konferensen inleddes med en reflektion över vad som har hänt sedan vi sågs senast. Som vanligt stod frågorna kring rekrytering, lönsamhet och medlemsnytta högt på deltagarnas lista över prioriterade saker som man ville behandla.

Diskussionen om det uppkomna vd-ärendet hanterades med stor respekt för alla inblandade parter och visade prov på vår gemensamma förmåga att hantera komplexa frågor med både värdighet och beslutsamhet. Tillsammans visade deltagarna på konferensen sin styrka och förmåga att vända svårigheter till möjligheter för fortsatt utveckling av vårt förbund.

Motioner och propositioner från årets kongress gicks igenom och det diskuterades flitigt med många kloka inspel. Dessa ledde till nya tankar kring hur motioner och propositioner ska hanteras klokare för att vi bättre ska kunna ta beslut på kommande kongresser. Kansliet återkommer med information kring hur motionsarbetet kan förbättras till kongressen 2024.

Tack för engagemanget

Jag vill tacka alla deltagare för ert engagemang och delaktighet under våra diskussioner. Era tankar och inspel ger energi åt förbundsarbetet. Ett särskilt tack går till Anita Hagelin och hennes team, som med kort varsel satte sig in i planeringen och genomförandet av ordförandekonferensen.

Vid en snabb omvärldsanalys kan man konstatera att Sveriges ekonomiska tillväxt är den lägsta i Europa, vilket är en kraftig påminnelse om behovet av förbättringar. För att vända denna trend krävs åtgärder för att främja näringslivet och investeringsklimatet. Men man måste också göra det mer fördelaktigt att arbeta och utbilda sig.

Regeringens höstbudget i september innehöll viktiga initiativ för arbetsmarknaden och kompetensförsörjningen, men den saknar en tydlig reformagenda. Jobbskatteavdrag och satsningar på yrkesutbildning är steg i rätt riktning, men det går att göra mer. Att fler måste betala statlig inkomstskatt är en utmaning. Det hämmar tillväxtkraften i ekonomin när viljan att arbeta, utbilda sig och spara riskerar att försämras.

Stärkt tillväxt

För att stärka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft måste det vidtas ytterligare åtgärder. Endast genom att främja tillväxt i stället för kortsiktig fördelning kan vi säkra en hållbar framtid. Den nationella politiken är viktig, men besluten på regional och lokal nivå är minst lika avgörande för Sveriges näringsklimat. Apropå lokal nivå, du har väl koll på hur det gick för din kommun i Svenskt Näringslivs senaste rapport om lokalt företagsklimat? Är du intresserad, så läs mer på foretagsklimat.se.

I nummer 10 av Plåt & Ventmagasinet kan du läsa en intervju med Hasse Eriksson om taksäkerhet utifrån motionen från kongressen.

Fylld av inspiration från ordförandekonferensen är jag helt övertygad om att vi tillsammans kan skapa ett modernt förbund som hela tiden verkar för våra medlemmars bästa!

 

Jörgen Rasmusson
Förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund
jorgen@loddeplat.com

 

 


Publicerad: 2023-10-24
Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #10.2023