LEDARE: PVMagasinet #2.2020

Verksamhetsanpassade kollektivavtal behövs

Avtalsrörelsen 2020 är nu igång. Totalt finns det cirka 670 kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden, som tur är löper inte alla ut samtidigt. Men årets avtalsrörelse AVTAL 20 får betraktas som omfattande då ungefär 500 kollektivavtal ska förhandlas om på arbets-marknaden.

Det är också den 10:e avtalsrörelsen sedan parterna tecknade överenskommelsen om Industriavtalet som haft en lönenormerande roll för arbetsmarknaden. Det vill säga de villkor som industrins parter kommer överens om ska fungera som ett kostnadstak för löneutvecklingen även inom andra branscher det så kallade ”märket”.

Bakgrunden är att under 1970- och 80-talen fungerade lönebildningen dåligt i Sverige. Höga nominella löneökningar bidrog till att pressa upp inflationen och försämra konkurrenskraften samtidigt som reallöneutvecklingen stagnerade. Men sedan Industriavtalets tillkomst har lönebildningen fungerat väsentligt bättre och resulterat i både reallöneökningar för de anställda och en mer balanserad kostnadsutveckling för näringslivet. Detta visas bland annat av att reallönerna ökat med i genomsnitt runt två procent om året sedan 1997, vilket står i stark kontrast till utvecklingen under framförallt 1980-talet då reallönerna i princip inte ökade alls.

Därför kan man bli fundersam inför årets avtalsrörelse när de olika aktörerna och parterna beskriver de ekonomiska förutsättningarna inför årets förhandlingar. Facken kräver löneökningar på tre procent och ett ettårigt avtal som utgångspunkt. Går man vidare till en annan rörelse som tidigare haft starka band till arbetarrörelsen nämligen hyresgästföreningen kan man läsa följande beskrivning av det ekonomiska förutsättningarna inför hyres-förhandlingarna 2020.

Både i Sverige och internationellt präglas ekonomin av en tilltagande avmattning. Räntorna är fortsatt låga, svensk inflation är fortsatt på väg ner och Hyresgästföreningen kan även se att tidigare års lägre hyresuppgörelser mer än väl har kompenserat för fastighetsägarnas kostnadsutveckling. Inför 2020 behöver hyresutvecklingen hållas på en långsiktigt mer hållbar nivå.

Tänk om man byter ut orden; hyresgästföreningen mot fackföreningen, hyresuppgörelser mot avtalsrörelse, fastighetsägarnas kostnadsutveckling mot löntagarnas kostnadsutveckling och hyresutveckling mot löneutveckling. Då blir det en annorlunda ingång till årets avtalsrörelse. Men som alltid finns det naturligtvis två sidor av samma mynt och som jag skrivit i tidigare ledare; ”Vem i hela världen kan man lita på”.
Hur som helst är det enligt min uppfattning av yttersta vikt att vi får verksamhetsanpassade kollektivavtal med ordning och reda där arbetsgivaren har rätten att leda och fördela arbetet med individuell lönesättning baserat på engagemang, prestation och produktiv tid för att vi fortsatt ska kunna skapa välstånd och rusta Sverige för 11 miljoner invånare, vilket beräknas ske år 2029.

Avslutningsvis så vill jag inför årets årsmöten ute i regionerna och lokalföreningarna uppmuntra er alla till att passa på att utöva ert medlemsinflytande och påverka vilken riktning förbundet ska verka i. Kom ihåg att alla lokalföreningar i förbundet har möjlighet att skicka in motioner till kongressen. Genom att motionera kan du som medlem vara med och påverka och utveckla förbundets arbete.

Tillsammans skapar vi ett modernt och starkt förbund!

Jörgen Rasmusson
Förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund
jorgen@loddeplat.com

 

 


Publicerad: 2020-03-04
Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #2.2020