LEDARE: PVMagasinet #3.2019

Praon – ett sätt att skapa tillväxt i branschen?

Antalet bristyrken kommer att öka framöver i Sverige, det gäller inte minst inom bygg-branschen. Brist på 50 000 personer inom byggbranschen de kommande fyra åren och specifikt för plåtslageribranschen 2 000 personer de kommande tre åren. Det visade en genomgång av kompetensförsörjningen vid vårt senaste möte inom bygg och -installations-sektorn.

Kompetensförsörjningen är en av de viktigaste frågorna för svenska företag och helt avgörande för svensk konkurrenskraft och tillväxt. Det finns i dag ingen bransch där kompetensförsörjningen fungerar tillfredsställande. Många företagare uttrycker alltjämt en djupare oro över vilka effekter detta kan få framöver.

Även i vår medlemsundersökning framkom det att största hindret för tillväxt i vår bransch är svårigheten att hitta arbetskraft. Det är klart att man då funderar över vad det är som gör att eleverna sviker yrkesprogrammen när det finns en arbetsmarknad som skriker efter utbildade hantverkare.

När det efter drygt 24 år återinförts obligatorisk prao (praktisk arbetslivsorientering) för elever i årskurs åtta och nio i högstadiet. Rekommenderar jag att vår bransch och våra medlemsföretag tar chansen att ge dessa elever möjligheten att pröva på arbetslivet ute på våra arbetsplatser, eftersom praon är viktig då det för de allra flesta unga är första kontakten med arbetslivet. Men detta ställer också höga krav på oss som arbetsgivare gällande säker arbetsmiljö ute på praktikplatserna. Arbetsmiljöverket har information om vad som gäller vid praktik för unga på deras hemsida och i skriften ”Så får barn och ungdomar arbeta”.

Skriften är en bra förberedelse inför mottagandet av praoelever. Naturligtvis är prao inte hela lösningen för att hitta kompetens till alla bristyrken, utan snarare en möjlighet för ungdomar att bättre sätta sig in i olika typer av yrken och arbeten och på så sätt lättare välja rätt linje på gymnasiet för att få rätt jobb. Därför måste vår bransch fortsatt ha goda kontakter med studie- och yrkesvägledare, som kan hjälpa ungdomarna att hitta vägen till våra yrken inom plåt- och ventilation som en del i att vi utbildar våra unga för ett liv i arbete och inte för ett liv i arbetslöshet.

Nu är det dags att börja förbereda förbundet för årets kongress. Den kommer att avhållas i Uppsala den 17 maj på Elite Hotel Academia. Vi startar redan den 16 maj med en branschdag som innehåller inspirerande föreläsningar om företagande, lönsamhet och rekrytering. Dagen avslutas med Leverantörernas afton på Uppsala Konsert & Kongress där priset till “Årets plåtslagare” ska delas ut. Passa även på att ta del av leverantörsutställningen där vi minglar innan den gemensamma middagen med leverantörerna.

Men innan det är dags för kongress skall först våra årsmöten ute i regionerna och lokalföreningarna genomföras. Jag kan inte nog understryka hur viktigt det är med arbetet ute i våra lokalföreningar. Plåt & Ventföretagen är en demokratisk förening, så ta vara på tillfället att utöva ditt medlemsinflytande och påverka vilken riktning förbundet skall verka i. Alla lokalföreningar i förbundet har möjlighet att skicka in motioner till kongressen. Genom att motionera kan föreningarna påverka och utveckla förbundets arbete.

Tillsammans skapar vi ett starkt och modernt förbund!

Jörgen Rasmusson
Förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund
jorgen@loddeplat.com

 

 


Publicerad: 2019-04-05
Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #3.2019