LEDARE: PVMagasinet #3.2022

Det sannolika är att det osannolika inträffar

Det som bara för ett par veckor sedan sågs som osannolikt har nu inträffat i Ukraina. Vår vardag fortsätter att påverkas av de ofattbara krigsbrott som i skrivande stund pågår inte långt från Sverige. Det som händer nu är en tragedi, en tragedi som först och främst kommer att innebära stort mänskligt lidande för Ukraina och det ukrainska folket. Jag är övertygad om att vi alla följer utvecklingen varje dag.

Vi befinner oss nu i ett läge där vi företagare bör se över vår beredskapsplanering och fundera över vilka konsekvenser kriget i Ukraina kan få för samhället, branschen och det egna företaget, inte minst avseende IT- och cybersäkerhet. Kriget i Ukraina har fått de redan höga el- och bränslepriserna att stiga ytterligare.

Det går naturligtvis inte att komma med snabba analyser och enkla svar på vad som kommer att hända eller hur det kommer att bli. Men fakta är att kriget i Ukraina har stor påverkan på försörjningen av kritiska råvaror för Sverige och EU. Både Ryssland och Ukraina producerar många material på EU:s lista över kritiska ämnen.

Störningar i produktion och leverans av kritiska ämnen kan ge allvarliga effekter för samhället, för jobb, ekonomi, sociala förhållanden och alla bärande delar i hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Om industrin inte kan producera riskerar företag att gå i konkurs. Människor förlorar då sina jobb och möjlighet att försörja sina familjer. Samtidigt går skatteintäkter som bär upp viktiga samhällsfunktioner förlorade. Vår systerorganisation Byggföretagen har redan genom ett brev till beställarledet varskott om kostnadsökningar och råvarubrist med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Dessutom varnar man också för att det finns en stor risk att för pågående projekt kan påverkan bli så stor att projektets lönsamhet helt riskeras på grund av den uppkomna situationen som vi nu lever i. Måtte kriget snart ta slut!

Ur brevet framgår det också att det kan vara aktuellt att begära tidsförlängning och kostnadsreglering med anledning av kommande bristsituationer på såväl arbetskraft som material. Man flaggar också för att cementkrisen fortfarande inte är avvärjd, vilket ökar riskerna för ett byggstopp och varsel mot slutet av året.

Den 15–16 mars deltog jag på Svenskt Näringslivs företagsdagar i Stockholm, där vi företagare bland annat fick träffa våra politiker för att diskutera viktiga frågor inför valet. Jag passade då på tillfället att framföra att vår bransch tillhör bristyrkena. Vid rundabordssamtalet diskuterades också Sveriges utbildningssystem som inte håller tillräckligt hög kvalitet, relevans och inte heller är rätt dimensionerat. En annan viktig faktor som kom upp var att arbetsmarknads-politiken inte är tillräckligt effektiv.

Du har väl inte missat att den 26–29 april är det återigen dags (efter fyra års väntan) för norra Europas största mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen, Nord­bygg.

Runt om i landet pågår det just nu årsmöten ute i regionerna och i lokalföreningarna. Jag uppmuntrar er alla till att passa på att utöva ert medlemsinflytande och påverka vilken riktning förbundet ska verka. Kom ihåg att alla lokalföreningar i förbundet har möjlighet att skicka in motioner till kongressen. Genom att motionera kan du som medlem vara med och påverka och utveckla förbundets arbete så att vi skapar ännu mer medlemsnytta.

Tillsammans skapar vi ett modernt och starkt förbund!

Jörgen Rasmusson
Förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund
jorgen@loddeplat.com

 

 


Publicerad: 2022-04-19
Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #3.2022