LEDARE: PVMagasinet #3.2024

Vår och dags för årsmöten och SM-tävlingar

När vi nu sakta lämnar vintermånaderna bakom oss, och har kommit en bra bit in i mars, möts vi inte bara av de första tecknen på vår och längre ljusare dagar. Vi välkomnas också till en tid av förnyelse och sammanhållning inom våra lokalföreningar och regioner. En period fylld av årsmöten runt om i vårt avlånga land.

Årsmötet är en perfekt mötesplats för att träffa likasinnade personer som delar samma passion och engagemang för vår gemensamma sak. Det är här vi har möjlighet att engagera oss. Där varje medlem har möjlighet att påverka i vilken riktning vårt förbund ska arbeta.

Den lokala föreningens roll som demokratins startpunkt inom förbundet kan inte betonas nog. Det är här, på gräsrotsnivå, som medlemmarnas röster samlas för att skapa en stark enad front mot de utmaningar inom våra branscher som vi står inför. Varje medlem har en unik möjlighet att bidra med sin passion och sina idéer för att verkligen göra skillnad. Genom att engagera oss i dessa processer, inte bara lyssna utan också delta aktivt, kan vi tillsammans forma en framtid där vår bransch och våra företag inte bara överlever utan utvecklas och blomstrar.

Historiska utmaningar

Det är vid dessa årsmöten som vi, genom att enas om motioner till förbundskongressen, kan förbereda oss för förbundets viktigaste sammankomst. I år äger förbundskongressen rum i Växjö den 23–24 maj.

Vi befinner oss i en tid då vår bransch står inför historiska utmaningar, med bland annat kompetensbrist och prisdumpningar till följd av en lågkonjunktur förstärkt av inflation och höga räntor, som riskerar att hota vår sektors tillväxt. Därför är årets förbundskongress av yttersta vikt. Den representerar en unik möjlighet för kongressombuden att gemensamt diskutera och besluta om strategier för att hantera lågkonjunkturens utmaningar.

Nya talanger

Våren är också den tid då talanger möts i SM för unga plåtslagare och ventilationsmontörer. Jag är övertygad om att yrkestävlingar som denna och Euroskills hjälper oss att marknadsföra yrkena till en bredare publik.

Det är också ett sätt att locka nya talanger till branschen, vilket är viktigt för vår långsiktiga hållbarhet och tillväxt, men också för att föra vidare våra yrkens stolta traditioner till kommande generationer. Att visa upp yrkenas utmaningar och möjligheter kan inspirera unga människor att välja yrkesutbildningar och karriärvägar som de kanske inte tidigare har övervägt.

Apropå att tävla, på sidan 58 kan du läsa om hur Plåt & Ventbyrån har kompletterat sin information om yrkesprovet med en film, så att deltagarna kan vara bättre förberedda för yrkesprovet och sin yrkesexamen.

Medlemsnytta

Det är tillsammans som vi skapar värde för våra medlemmar. Vår gemensamma framgång ligger i vår förmåga att samarbeta, dela visioner och arbeta mot gemensamma mål. Så låt oss ta vara på denna chans att på årsmöten och förbundskongress vara med och påverka. Låt oss tillsammans möta de utmaningar som vår bransch står inför med kreativitet, engagemang och en fast beslutsamhet att se möjligheter även i svårigheter.

Framtiden för vår bransch och vårt förbund ligger i våra händer. Tillsammans kan vi skapa en stark och hållbar framtid till nytta för alla våra medlemmar.

Jörgen Rasmusson
Förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund
jorgen@loddeplat.com

 

 


Publicerad: 2024-03-27
Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #3.2024