LEDARE: PVMagasinet #6.2021

Tack för fortsatt förtroende!

Fredagen den 11 juni var det dags för förbundets andra digitala kongress på Malmö Live i Malmö. Jag tackar alla medlemmar för att åter ha omvalts till ordförande och lovar att tillsammans med förbundsstyrelsen förvalta detta förtroende på bästa sätt, och att fortsätta driva på för ännu mer medlemsnytta och förhoppningsvis ännu fler medlemmar.

Jag känner mig stolt och glad över att få leda en stark och engagerad styrelse. Förbundsarbete är ett lagspel och det är bara när vi tillsammans drar åt samma håll som det går att få till en förändring. Det känns också mycket bra att det var en enig kongress som gick på valberedningens förslag i alla dess delar.

Som ordförande är jag tacksam över det engagemang som några av våra kongressombud visade under den öppna debatten. Utan våra kongressombuds energi och engagemang kan vi inte genomföra kongressen och utveckla förbundet.

En fråga som dök upp under den öppna debattet är vad förbundet kan göra för att hjälpa medlemsföretagen med anledning av de accelererande materialpriserna. De stigande priserna beror bland annat på ökad råvarubrist och förändrade mönster på världsmarknaden. Dessa omständigheter har till viss del sin förklaring i pandemin.

Ta höjd för prisökningar

Under våren har priserna på byggmaterial stigit med cirka 65 procent på sina håll. Det innebär, för många av våra medlemsföretag, en mycket kostsam utveckling. Inte minst påverkas företag som utför entreprenader till fast pris utan indexreglering. Min uppmaning är därför att man försöker ha utrymme för kostnadsökningarna vid prissättning inför anbudsgivning.

Däremot är det ett större problem i pågående projekt. I de fall där antingen AB 04 eller ABT 06 är avtalade kan dock kostnadsökningarna landa hos beställaren under vissa förutsättningar. Ett tips är att läsa AB 04/ABT 06. Avtalade priser kan, enligt kapitel 6 § 3, justeras till följd av oförutsedda kostnadsändringar som beror på onormala prisförändringar för material som ingår i entreprenaden. Bestämmelsen kräver dock att kostnadsändringen väsentligt påverkar hela kostnaden för entreprenaden för att vara tillämplig.

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka personerna som nu har lämnat sina förtroendeposter för deras goda insatser i förbundets tjänst. Samtidigt hälsar jag Fredrik Lövgren välkommen som ny suppleant i styrelsen.

Nu är kongressen över för denna gång och arbetet med att följa upp kongressbesluten börjar. Det blir ännu ett intensivt och spännande år, så det är bara att kavla upp ärmarna och sätta i gång.

Hoppas att vi kan ses på fysiska möten till hösten!

Jörgen Rasmusson
Förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund
jorgen@loddeplat.com

 

 


Publicerad: 2021-06-22
Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #6.2021