LEDARE: PVMagasinet #6/7.2019

Varför krävs det mer trygghet än vad småföretagaren har?

Den senaste månaden har varit intensiv och fylld med många resor för min del. Det har varit alltifrån vår egen förbundskongress till landsmöte och 100-årsjubileum tillsammans med vår systerorganisation i Norge (VBL). Framförallt har det senaste veckorna präglats av många intressanta föredrag och givande möten med branschkollegor.

Några punkter som gått som en röd tråd genom samtliga möten är:

• Kompetensförsörjning
• Sund konkurrens
• Digitaliseringen av byggbranschen
• Attraktiva avtal

När man reflekterat en stund över ovan blir det ju nästan självklart att det krävs helt nya tag. Eller uttryckt i klartext ”Morgondagens utmaningar kommer inte att lösas av politiker som bara värnar om gårdagens lösningar och drömmer sig tillbaka.” Att värna om den svenska modellen som tillämpats fram till nu är ett exempel på att drömma sig tillbaka. Samhällsutvecklingen sedan Saltsjöbadsavtalet skrevs under för åtta decennier sedan, har formligen exploderat. Kom ihåg att lagen om anställningsskydd (LAS) härrör från en tid då det var vanligt att man stannade kvar på samma arbetsplats hela sitt verksamma yrkesliv. Sedan lagen tillkom har samhället och förutsättningarna väsentligt förändrats. Allt fler arbetsuppgifter kan i dag tas över av maskiner och många jobb försvinner därför i takt med att tekniken utvecklas. Tänk bara på hur snabbt relationen mellan producent och konsument dramatiskt håller på att förändras. Med endast ett par knapptryckningar på våra smartphones får vi nu tillgång till marknadens samtliga erbjudanden och kan samtidigt enkelt kolla om ett företag verkligen håller vad de lovar eller om en konkurrent kan leverera snabbare, är billigare och kanske än mer kundorienterade.

Istället för att drömma oss tillbaka bör vi istället lugnt konstatera att den tekniska utvecklingen sker väldigt snabbt, både vad gäller förändring av redan existerande teknik och uppkomsten av ny. Jag är tämligen övertygad om att denna utveckling kommer innebära att fler än tidigare under sitt yrkesliv kommer behöva byta inte bara arbetsgivare utan också yrke.

Därför efterlyser jag en mer nyanserad och eftertänksam lösning som istället för att fokusera på hur utträdet från en arbetsplats kan förenklas istället börjar tänka på hur moderniseringen av LAS skall ske. Det behövs en uppgradering av svenska modellen till 2.0. Där inträdet på en ny arbetsplats förenklas för de som vill byta och framförallt att man förenklar inträdet på arbetsmarknaden för de som i dag står helt utanför. LAS ska inte vara en tröskel för den som vill byta jobb. Lika lite får det vara en mur för den som i dag står helt utanför arbets-marknaden. Begreppet trygghet måste istället innebära att om du blir av med jobbet så får du hjälp att hitta ett nytt, det vill säga trygghet under omställning i stället för trygghet under anställning.

Förslagsvis kan vi vända blicken mot vårt grannland Danmark. Där infördes arbetsmarknads-modellen ”flexicurity” redan på 1990-talet av den socialdemokratiska statsministern Poul Nyrup Rasmussen. Sett till danskarnas låga arbetslöshet över tid och höga rörlighet på arbets-marknaden var det ett gynnsamt beslut. Att de anställda dessutom känner sig tryggare på arbetsmarknaden än svenskarna, enligt en undersökning (från World Economic Forum och Eurofond), ger naturligtvis en positiv effekt. Detta trots att det är enkelt att säga upp medarbetare i Danmark som till skillnad från Sverige inte har LAS, vilken reglerar turordning och uppsägningstider. I Danmark är det dessutom betydligt enklare att anställa medarbetare.

Ovan är något att fundera på för vår motpart och vår regering när de ligger i hängmattan och njuter av ledigheten, då dom ofta kräver att vi småföretagare ska kunna erbjuda större trygghet till vår anställda än vad vi själva från tid till annan har.

Jag önskar er alla en glad och skön sommar!

Jörgen Rasmusson
Förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund
jorgen@loddeplat.com

 

 


Publicerad: 2019-07-12
Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #6/7.2019