LEDARE: PVMagasinet #6/7.2020

Hur bygger man ett modernt och digitalt företag?

Plåt- och ventbranschen har inte genomgått några större förändringar sedan 1980-talet. Visst har vi fått in CNC-styrda maskiner i produktionen och till viss del har vi datoriserat vår administration. Men ännu är det mesta ogjort när det gäller att utnyttja den digitala kraften fullt ut i våra företag. Så vår bransch är med stor sannolikhet en av de sista där ny teknik och sätt att använda den går in och stör befintlig teknik och kända affärsmodeller.

Det är klart man funderar över varför just vår bransch hamnat på efterkälken. Min högst personliga reflektion är att det handlar om traditioner, kunskap och rädsla. Som i grunden också har att göra med branschens låga vinstmarginaler – vanligtvis 2–6 procent jämfört med i genomsnitt 20–30 procent i andra branscher.
När vinstmarginalerna är små kan det verka som en stor investering att lägga 1–2 procent på digitala uppgraderingar och innovationer. Men att låta bli och investera i modern teknik som kan öka produktiviteten är kontraproduktivt.

Branschen står även inför andra utmaningar utöver dålig produktivitet. Dessa utmaningar kan vara svåra att arbeta igenom och prioritera, särskilt när snabba tekniska förändringar gör det framtida affärslandskapet osäkert. Utmaningarna kan sträcka sig från brist på integration mellan system, och hur vi tvingas hantera våra beställares olika val av digitala plattformar?
För att bygga ett modernt och digitalt plåt- och ventföretag i en ständigt föränderlig värld krävs:

  • ett långsiktigt synsätt, men tiden för förändring är nu
  • att förstå fördelarna med systemintegration
  • att identifiera, attrahera och behålla rätt medarbetare med rätt kunskaper
  • att arbeta smart för att vinna förtroende

I vår vardag handlar det om att bygga saker som varar länge. En digital strategi bör vara en av dem. Om det nu går att peka på några positiva effekter av Corona pandemin så är det just den explosionsartade ökning av digitala möten som uppstått till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens restriktioner kring Covid-19. Min förhoppning är att vi även efter pandemin fortsätter att vara effektiva med digitala möten. Tänk vilken tid vi kan spara på att exempelvis delta på digitala projekterings- och byggmöten.

En annan utmaning som vi troligen möter senare under hösten och under 2021 är sjunkande investeringar. Enligt den rapport Byggföretagen släppte i maj kommer bostadsinvesteringarna att minska med 13 procent under 2020 och investeringar i lokaler med cirka 10 procent.
Även antalet sysselsatta har minskat i spåren av coronapandemin. Till i mitten av maj har cirka 10 000 personer inom byggbranschen korttidspermitterats. Om permitteringen inte förlängs under hösten förväntar man sig fler varsel av byggpersonal, enligt rapporten. Därför är samverkan inom sektorn extra viktig nu när Sverige ska återstartas. Den gemensamma artikeln om nyttan av att höja ROT-avdraget är ett bra exempel på hur vi kan och ska kroka arm inom sektorn.

Att vår bransch snabbt måste kunna anpassa sig för att möta kraven från en radikalt föränderlig omvärld har nu blivit än mer tydligt. För att vi tillsammans ska övervinna utmaningar kring inköp, äldre teknik, medarbetare och integration, behöver vi också kunna dra nytta av de möjligheter som nya tekniker erbjuder och realisera betydande produktivitetsvinster trots en vikande konjunktur i en förändrad omvärld.
Fundera gärna under sommarledigheten hur just du och ditt företag kan dra nytta av den digitala utvecklingen som påskyndats under Covid-19 för att bli både effektivare och mer lönsam. Men också på hur förbundet kan hjälpa till med nya kurser och utbildningar inom det digitala området.

På styrelsens vägnar önskar jag er alla en riktigt skön och avkopplande sommar!

Jörgen Rasmusson
Förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund
jorgen@loddeplat.com

 

 


Publicerad: 2020-07-01
Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #6/7.2020