LEDARE: PVMagasinet #8.2019

Rivstart eller mjukstart, det är frågan?

Hoppas att din sommar varit bra och att du känner dig laddad inför höstens utmaningar!Visst kan det ta några veckor att komma in i det hela, att starta upp hjärnan efter semestern, men sen så. Med uppladdade batterier och nytändning efter semestern så blir det full fart! Rivstart eller mjukstart, det är frågan? Själv försöker jag mig på en kombo i år. Jag ser verkligen fram emot höstens spännande förbundsarbete och den alltid givande ordförandekonferensen i oktober.

I somras låg jag på stranden och funderade på hur man kan minska trycket på våra bristyrken. Arbetsmarknaden består som bekant av en utbudssida och en efterfrågesida, och i den bästa av världar är dessa överensstämmande och i balans. I byggsektorn möter färdigutbildade yrkesarbetare en mycket god arbetsmarknad och därmed mycket liten konkurrens om jobben. Detta gäller VVS-montörer, träarbetare och snickare, betongarbetare, byggnads- och ventilationsplåtslagare, golvläggare, murare, anläggningsförare, anläggningsarbetare, kyl- och värmepumpstekniker, takmontörer, målare samt ställningsbyggare.

Men trots dessa goda förutsättningar råder det en stor brist på nämnda yrkesarbetare ovan. Istället går våra yrken som exempelvis byggnads- och ventilationsplåtslagare under kategorin bristyrken. Så hur kan då efterfrågesidan och utbudssidan ”matcha” varandra bättre än i dag? Ja, det vanliga svaret på denna fråga är utbildning och det instämmer vår bransch självfallet i. Satsningar på utbildning är naturligtvis bland det mest produktiva våra politiker och vårt land kan ägna sig åt och det gäller givetvis också i den rådande situationen. Ingen enda människa ska tillåtas lämna skolsystemet utan minst en avslutad gymnasieutbildning. Det är även viktigt att vuxenutbildningar och arbetsmarknadsutbildningar används på ett klokt sätt för att på bästa sätt rusta den tillgängliga arbetskraften för jobben som finns på arbetsmarknaden.

Men den rådande missmatchen på arbetsmarknaden går inte att utbilda bort. Definitivt inte på kort eller medellång sikt, och sannolikt inte heller på lång sikt. Att utbilda människor som saknar gymnasieutbildning och i många fall grundskoleutbildning till ingenjörer och byggnadsarbetare kan ta uppåt ett decennium. Det är bara att titta på de volymer vi talar om för att inse att utbildning bara kommer att påverka obalansen på arbetsmarknaden till en mindre del. Unga människor väljer dessutom som bekant långt ifrån de utbildningar som leder till yrken med störst efterfrågan.
Därför måste vi parallellt med att vi utbildar de människor som har viljan och förmågan till detta, även titta på efterfrågesidan och fundera på vad vi kan göra där för att få människor som står utanför arbetsmarknaden i arbete, samtidigt som vi minskar trycket på våra bristyrken.

Ett tips är att snegla på Petter Stordalens filosofi; ”gör det bästa av vad du har.” Det lärde han sig när han som barn skulle sälja jordgubbar och till sin far klagade på kvalitén på bären. Hans far lär då ha sagt: ”Sälj jordgubbarna du har, för att det är de enda jordgubbarna du kan sälja”.
Omgjort till våra politiker och parterna på arbetsmarknaden skapa förutsättningar för att ”anställa de människor som finns att anställa och inte de som ni och vi önskar fanns”.
Detta kan uppnås genom att skapa nya specialiserade serviceyrkesarbetare som med stolthet kan minska trycket på våra bristyrken. På så sätt kan vi komma betydligt närmare en lösning på både integrationen och kompetensförsörjningen än där vi befinner oss i dag.

Jörgen Rasmusson
Förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund
jorgen@loddeplat.com

 

 


Publicerad: 2019-09-11
Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #8.2019