LÖDDE PLÅT

LÖDDE PLÅT AB

Ditt kompetenta plåtslageri.

Professionella utföranden av Rheinzink taksäkerhet.

Lödde Plåt – Det naturliga valet!

Jörgen Rasmusson

JÖRGEN RASMUSSON

Vår ambition är att vara det mest kundorienterade byggnadsplåtslageriföretaget på marknaden. Detta vill vi åstadkomma genom att alltid leverera lösningar till avtalad kvalitet och på avtalad tid men också genom att skapa enkla, effektiva och kompetenta relationer med våra kunder. Allt vi gör ska präglas av ambitionen att alltid göra vårt bästa.

Nu även i Malmö!

Vi kombinerar det stora företagets resurser med det lokala företagets flexibilitet och närvaro. Lödde Plåt finns på 4 orter i Skåne Lund, Helsingborg, Kristianstad och nu även i Malmö fr om 1 mars 2012.

Under våra snart 50 år i branschen har vi samlat en bred och kvalificerad yrkeskunskap i ett modernt byggnadsplåtslageriföretag och vi kan erbjuda något som i det närmaste är unikt på marknaden. Vi kombinerar gediget hantverkskunnande med industriellt tänkande och ständig utveckling av både befintliga och nya tjänster.

Lödde Plåts storlek – din trygghet

Lödde Plåt kan ta sig an större projekt, kombinera specialist-kompetenser från flera olika områden inom yrket och erbjuda ett heltäckande koncept. Helhetsgreppet gör också att vi kan erbjuda väl fungerande, uthålliga och kostnadseffektiva lösningar framförallt i samverkansprojekt.

I samverkansprojekt med våra beställare, byggherre, konsulter och entreprenörer löser vi uppgiften gemensamt. På så sätt får alla ett helhetsperspektiv på projektet, i stället för att enbart se till sin egen del. Vilket resulterar i att kvaliteten, effektiviteten och lönsamheten i projektet höjs.

Vårt mål är självklart – att vara bäst på det vi gör. Vi strävar efter att underlätta för kunden, och finns till hands för allt från mindre uppdrag till stora komplexa projekt. Lyckas gör vi genom att vara starka lokalt, samtidigt som vi har tillgång till all kompetens som kommer av att vara ett marknadsledande företag.

Malmö 2013-06-01

Jörgen Rasmusson
VD

KVALITETSPOLICY

Kvalitetspolicy

SÄKERHETSPOLICY

Sakerhetspolicy

VÅRA VÄRDERINGAR

Varderingar

KONTAKTA OSS !
Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande