Ett plåtslageri med ett större uppdrag

Lödde Plåt har sedan 1963 verkat inom byggnadsplåtslageri med främst entreprenad- och serviceuppdrag i Skåne. Med våra fyra produktionsanläggningar som ligger i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad är vi geografisk spridda i Skåne, men även upp till Halland och Småland.

Genom vår organisation med idag ca 70 medarbetare täcker vi såväl större entreprenader som enklare servicejobb. Våra plåtslagare har alla utbildning för arbetet som krävs och våra tjänstemän har Bas U/P.

Vill du bli en i Teamet?

ETT BEVIS PÅ KVALITET

Idag är Lödde Plåt ett av Sveriges största plåtslagerier, men framför allt är vi ett av få auktoriserade byggnadsplåtslagerier – en kvalitetsstämpel på att företaget arbetar med långsiktiga värden och hög teknisk kompetens samt utvecklade rutiner för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Det är ett bevis på att det hela tiden finns för avsikt att fortsätta utvecklas och det gör vi utifrån våra värdegrunder; långsiktighet, yrkesstolthet och trygghet genom aktivt ledarskap, strategier och utvecklingsarbeten.

Våra Tjänster

Plåtrelaterade tjänster till våra kunder på ett enkelt, effektivt och kompetent sätt inom entreprenad-, service-, montage- och tillverkningsarbete.

En pålitlig plåtpartner sedan 1963