Presentation av Lödde Plåt i Lund

Presentation av Lödde Plåt i Lund

platschef-lund

Låt oss hjälpa till med band- och skivtäckning samt sandwichelement.

Vår enhet i Lund har alltid hållit sig med tillräckligt antal plåtslagare för att kunna säkerställa eventuell frånvaro och utökade beställningar i tid. Vi har alltid värnat om yrkesstoltheten och har en stam av mycket yrkesskickliga hantverkare, med långa anställningstider.

“Våra ledord är långsiktighet, trygghet
och yrkesstolthet. “

Samtidigt som vi bibehållit den gamla yrkesskickligheten, har vi satsat på utbildning inom kvalitet och miljö och nya arbets- och tillverkningsmetoder för kassett-fasader, sandwichelement, täckningar m,m.

Ca 85% av vår omsättningen består av uppdrag erhållna i pris-konkurrens för att klara denna konkurrenssituation har vår maskinpark kontinuerligt förnyats för att höja effektiviteten och lönsamheten i vår verksamhet.

Vår målsättning är att vara kundens naturliga förstaval vid plåtrelaterade tjänster.

Nicklas Nordbeck
Platschef i Malmö/Lund