PERSONALEN

VÅR PERSONAL I LUND


Jörgen Rasmusson

VD
jorgen@loddeplat.com
Direkt nr: 046-32 00 46


Nicklas Nordbeck

Operativ chef
nicklas.nordbeck@loddeplat.com
Direkt nr: 046-32 00 47


Helen Blixt Rimberth

Ansvarig Ekonomi
helen@loddeplat.com
Direkt nr: 0766-44 61 06


Anders Lilja

Projektledare Entreprenad
anders@loddeplat.com
Direkt nr: 0766-44 61 05


Bo Leonardsson

Arbetsledare Serviceavd
bo@loddeplat.com
Direkt nr: 046 32 36 36


Annica Rickeborn Rosberg

Receptionist/kontorist
annica@loddeplat.com
Vxl: 046-32 00 45