Presentation av Lödde Plåt i Malmö

Presentation av Lödde Plåt i Malmö

bild_chef_malmo

Vår enhet i Malmö har alltid hållit sig med tillräckligt antal plåtslagare för att kunna säkerställa eventuell frånvaro och utökade beställningar i tid. Vi har alltid värnat om yrkesstoltheten och har en stam av mycket yrkesskickliga hantverkare, med långa anställningstider.

“Våra ledord är långsiktighet, trygghet
och yrkesstolthet. “

Samtidigt som vi bibehållit den gamla yrkesskickligheten, har vi satsat på utbildning inom kvalitet och miljö och nya arbets- och tillverkningsmetoder för kassett-fasader, sandwichelement, täckningar m,m.

Ca 85% av vår omsättningen består av uppdrag erhållna i pris-konkurrens för att klara denna konkurrenssituation har vår maskinpark kontinuerligt förnyats för att höja effektiviteten och lönsamheten i vår verksamhet.

Vår målsättning är att vara kundens naturliga förstaval vid plåtrelaterade tjänster.

Jörgen Rasmusson
VD