SNÖSKOTTNING

Under vintern är Lödde Plåt utbildade och behjälpliga snöskottning för att undvika is- och snörelaterade olyckor. Vi utför riskförebyggande tjänster där vi avlägsnar is och snö från tak.

Välutbildad Personal

Genom vår organisation med idag ca 70 medarbetare täcker vi såväl större entreprenader som enklare servicejobb. Våra plåtslagare har alla utbildning för arbetet som krävs och våra tjänstemän har Bas U/P.

Auktoriserat Plåtslageri

Lödde Plåt - ett av få auktoriserade byggnadsplåtslagerier – en kvalitetsstämpel på att företaget arbetar med långsiktiga värden och hög teknisk kompetens samt utvecklade rutiner för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.