TAKSÄKERHET

Som fastighetsägare-/ förvaltare är du skyldig att ha tillsyn och underhåll på din fastighet. Detta betyder att man måste upprätta och följa en underhållsplan. Det finns många lagförteckningar att följa.

Kontakta oss så guidar vi er igenom detta på ett lätt och smidigt sätt.

Vi erbjuder:

Välutbildad Personal

Genom vår organisation med idag ca 70 medarbetare täcker vi såväl större entreprenader som enklare servicejobb. Våra plåtslagare har alla utbildning för arbetet som krävs och våra tjänstemän har Bas U/P.

Auktoriserat Plåtslageri

Lödde Plåt - ett av Sveriges största plåtslagerier, men framför allt är vi ett av få auktoriserade byggnadsplåtslagerier – en kvalitetsstämpel på att företaget arbetar med långsiktiga värden och hög teknisk kompetens samt utvecklade rutiner för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.