TILLVERKNING

I Lödde Plåts moderna och välplanerade produktionsanläggningar erbjuds såväl massproduktion som den specialtillverkade plåtdetaljen. Trp 10-profil, kassetter, gavelbeslag och fönsterbleck är bara några av många exempel.

Välutbildad Personal

Genom vår organisation med idag ca 70 medarbetare täcker vi såväl större entreprenader som enklare servicejobb. Våra plåtslagare har alla utbildning för arbetet som krävs och våra tjänstemän har Bas U/P.

Auktoriserat Plåtslageri

Lödde Plåt - ett av Sveriges största plåtslagerier, men framför allt är vi ett av få auktoriserade byggnadsplåtslagerier – en kvalitetsstämpel på att företaget arbetar med långsiktiga värden och hög teknisk kompetens samt utvecklade rutiner för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.