SERVICE

Lödde Plåts serviceavdelningar arbetar mot såväl företag som privatkunder där arbetets storlek varierar och kan exempelvis innefatta byte, beslag, löpande underhåll samt diverse övrigt eller avancerat plåtarbete. På Lödde Plåt har vi även utarbetat serviceavtal, även kallat totaltavtal, som hjälp för våra kunder att planera och budgetera underhållsbehovet på tak och fasad.

Välutbildad Personal

Genom vår organisation med idag ca 70 medarbetare täcker vi såväl större entreprenader som enklare servicejobb. Våra plåtslagare har alla utbildning för arbetet som krävs och våra tjänstemän har Bas U/P.

Auktoriserat Plåtslageri

Lödde Plåt - ett av Sveriges största plåtslagerier, men framför allt är vi ett av få auktoriserade byggnadsplåtslagerier – en kvalitetsstämpel på att företaget arbetar med långsiktiga värden och hög teknisk kompetens samt utvecklade rutiner för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.