VÅRA TJÄNSTER

Vi erbjuder följande tjänster !

Verkstad

Extern tillverkning av olika tunnplåtsprofiler som exempelvis trp 10-profil,
kassetter, gavelbeslag, fönsterbleck, markistak m,m

Entreprenad

Större takarbeten och byggnadplåtslageriuppdrag.

Montage

Enklare montagearbeten till avancerade plåtslageriarbeten.

Service

Byte, beslagning och löpande underhåll och diverse plåtarbeten.

Snöskottning

Undvik is- och snörelaterade olyckor!
Våra riskförebyggande tjänster inom snöskottning innebär att vi avlägsnar is-
tappar och skottar bort snö från tak för att undvika att de faller ner på fotgängare
eller parkerade fordon.
>> INFOBLAD – SNÖSKOTTNING