Basar över klack och kontoret

Jörgen Rasmusson går all-in när han bestämt sig. Det handlar inte om poker utan om engagemang. Det betyder att det har blivit väldigt många arbetstimmar under årens lopp.

Löddeplåt, fastigheter, musik och handboll är några områden som slagits om tiden.
– Mina barn är inte särskilt intresserade av att ta över familjeföretaget i dagsläget, de tycker att jag jobbat alltid. Men de kan ju ändra sig, de är ju fortfarande unga, säger vd:n för Löddeplåt.
Hans pappa och en kompanjon startade Löddeplåt 1963, ett år senare föddes Jörgen Rasmusson i Lund. Familjen flyttade till Lomma och när Jörgen började i högstadiet gick framtidstankarna åt genforskning, inte åt plåtslageri.
– Jag vet inte varför jag plötsligt blev så intresserad av ärftlighetslära. Varför vi ser ut som vi gör, varför får några blödarsjuka? Jag började läsa allt jag kom över. Det kan ha varit ett utslag av existentiella funderingar som är vanliga i den åldern.
På ett sätt har de existentiella tankarna fortsatt i vuxenlivet.
– På Löddeplåt ger vi jobb, i våra fastigheter erbjuder vi boende, musiken är ett sätt att skapa glädje och handbollen en meningsfull fritid.

Jörgen Rasmusson ser också en annan röd tråd i sina olika uppdrag – han vill vara med och förändra samhällsklimatet…


LÄS MER

HK MALMÖ