LEDARE: PVMagasinet #6.2022

LEDARE: PVMagasinet #6.2022

Kunglig inramning vid årets kongress i Malmö Fredagen den 20 maj var det äntligen dags för en fysisk förbundskongress. Det rekordstora deltagandet vittnade om en tydlig uppdämd förväntan på att ses ansikte mot ansikte efter två år av digitala kongresser. De flesta deltagarna anslöt redan till leverantörernas afton under torsdagen som i år var mycket…

LEDARE: PVMagasinet #5.2020

LEDARE: PVMagasinet #5.2020

Tack alla deltagare för en lyckad digital kongress 2020 Plåt & Ventföretagen genomförde den 15 maj sin första digitala kongress i förbundets 120 åriga historia. Delar av styrelsen och personalen var samlad i Malmö. Även representant från lekmannarevisorerna och valberedningen fanns på plats på Malmö Live. Trots att det rådde viss ovana vid att använda…