LEDARE: PVMagasinet #1.2022

2022 – ett spännande år på många sätt

God fortsättning och välkomna till ett nytt år fullt av utmaningar och möjligheter! Ett nytt år ger ju kraft och energi att vända blad och ta nya tag, brukar man säga. Så låt oss använda 2022 för att tillsammans göra avstamp och skillnad.

På många sätt känns det som om vi lever i en extremt orolig och oviss tid. Pandemin håller oss ännu i sitt oförutsägbara grepp och präglar samhället. Fortsatt råder restriktioner och ovisshet.

Många företagare har jobbat och jobbar otroligt hårt med att möta svårigheterna och utmaningarna som har uppstått till följd av pandemins framfart runt jorden. Det senaste året har inneburit råvarubrist, komponentbrist, kraftiga prisökningar på material och kompetensbrist.

Som om det inte var tillräckligt kom också Cementa-krisen som hotade hela vår samhällsbyggnation. Dessutom råder en stor oro kring en stabil och säker elproduktion i landet. Vad gör man när det inte blåser, solen gömmer sig bakom molnen och en köldknäpp ökar efterfrågan på el?

Förutom all oförutsägbarhet som råder är det dessutom ett valår. Den 11 september är det riksdagsval i Sverige, och det politiskt turbulenta året 2021 bäddar för en mycket intressant valrörelse.

Kommer statsminister Magdalena Andersson (S) att söka regeringsunderlag i Miljöpartiet som tidigare hoppade av? Eller blir det ett mittensamarbete med Centern? Kanske vill statsministern fortsätta med en enpartiregering? Vilken roll skulle SD och Jimmie Åkesson få om oppositionen står som vinnare i valet? Ja, det är många frågor som kommer att få sina svar under året.

Hur som helst är det nu som politikerna lyssnar. Därför behöver företagarfrågor vara högt prioriterade på beslutsfattarnas agendor. Vi kan var och en göra mycket, men tillsammans kan vi göra ännu mer, exempelvis genom förbundets ”Lilla Blå”.

Ta chansen och bjud in en kommun- och/eller riksdagspolitiker. Kom ihåg att politikerbesök hos företagare är en viktig del i arbetet inför valet.

Nytt år innebär också nya lagar för våra medlemsföretag och byggbranschen, nedan följer två som kan vara bra att känna till:

Krav på klimatdeklaration: Från den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har. Nya byggnader som uppförs där bygglov söks efter 1 januari 2022 berörs av den nya lagen.

Genomförande av visselblåsardirektiv: De nya reglerna för att stärka skyddet för visselblåsare började gälla redan den 17 december 2021. Det införs en tydlig ordning för hur rapporter om missförhållanden ska behandlas. Arbetsgivare med 50 eller fler anställda har skyldighet att inrätta särskilda interna rapporteringskanaler för visselblåsning och de anställda ska kunna rapportera muntligen eller skriftligen.

I förbundet fortsätter vi att satsa på webbseminarium, utbildningar och medlemsnytta. Passa på att anmäla dig till förbundets webbutbildning i AMA Hus 21. Kursen går igenom de största förändringarna i AMA Hus 21 i förhållande till AMA Hus 18 vad gäller plåt och tar upp detaljer som ofta uppmärksammas vid besiktningar. Läs mer på förbundets webbplats.

Under 2022 kommer förbundet att fortsätta arbetet med att utveckla medlemsnyttan. Det är vårt viktiga uppdrag och kanske är det så att det aldrig har varit så angeläget som nu.

Låt 2022 blir ett bra år för oss alla!

Jörgen Rasmusson
Förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund
jorgen@loddeplat.com

 

 


Publicerad: 2022-01-26
Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #1.2022